tikoloho le nako ya buka e bitswang lekgapetla la panana

Download tikoloho le nako ya buka e bitswang lekgapetla la panana document
On this page you can read or download tikoloho le nako ya buka e bitswang lekgapetla la panana in PDF format. If you don't see any interesting for you, use our search form on bottom ↓ .
SETATAMENTE SA PHOLISI YA SET HABA SA

SETATAMENTE SA PHOLISI YA SET HABA SA

5 | P a g e 1.4.4 Mephato 10-12 (a) Nako taetao ya go ruta ye e abetawego dithuto taa Mephato 10-12 ke ye e latelago: : Thuto Kabo ya nako ka beke (diiri)